Guide - lyddemping

Våra ljuddämpningsmaterial Noxudol 3100 och Noxudol 3101 är enkla att applicera och ger en effektiv ljuddämpande effekt. Nedan följer en guide med tips och råd om hur man kan gå tillväga och vad man bör tänka på under applicering

1. Rengöring
Att rengöra ytan är A och O för ett bra slutresultat. Rengör ytan med ett avfettningsmedel för att få ytan helt fri från smuts och fett, annars kan det påverka vidhäftningen negativt.

2. Maskering
Maskera de ytor som inte ska behandlas. Var noga med maskeringen då materialet är svårt att få bort när det väl har torkat.

noxudol ljuddampning omrorning 23. Förberedelse
Torka ytan som ska behandlas ordentligt efter rengöringen. Rör om i burken för att fördela materialet tills massan är homogen. Obehandlade stålytor i fuktig miljö och amfotera metallytor som olegerad aluminium, zink etc. som kan reagera med baser måste grundas före applicering för att garantera god vidhäftning.

 

 

noxudol ljuddampning applicering 14. Applicering
Noxudol 3100/3101 appliceras enklast med sprutpistol avsedd för 1-liters flaska eller en högtryckspump. Vid användning av en högtryckspump är det viktigt att stänga av pumpen när den inte används. Max. avbrott när trycket är på bör begränsas till 1 minut. Efter stängning måste trycket i slangen släppas ut annars fastnar materialet och det blir svårt att få bort. Pistolen bör vara frontmonterad och ha ett så stort munstycke som möjligt och slangen bör vara i grov dimension. För att uppnå en effektiv ljuddämpning bör man applicera ett jämt skikt på 1,0-2,5 mm torr film beroende på underlag. Vid tjockare film föreslås applicering i två omgångar.

noxudol ljuddampning fardigt swedeship bat 25. Torkning
Torktiden vid normal rumstemperatur är 6-8 timmar beroende på skikttjocklek. Vid lägre temperatur eller hög luftfuktighet ökar torktiden avsevärt.

Produkten torkar i två steg. Först avdunstar vattnet, sedan sker en kemisk härdning under 7-14 dygn beroende på temperaturen. Efter första steget känns filmen torr och har ungefär 80% dämpeffekt som sedan ökar under det andra steget. Först efter att filmen härdat (7-14 dygn) tål Noxudol 3100/3101 vatten och frost och är då även övermålningsbar med de flesta färger. Pröva först på ett mindre område att produkten tål täckfärgen.